Referenssit

KEITTIÖTYÖNMITOITUS JA TYÖOHJEIDEN KÄYTTÖÖNOTTO SAHANMÄN PALVELUKESKUS HYVINKÄÄ

Mitoituksessa mukana palveluesimies, keittiötyönjohtaja, keittäjä ja ravitsemistyöntekijä.

 Mitoituspäiviä oli yhteensä 6kpl (4. - 6.3. ja 11. - 13.3). Viidentenä päivänä aloitettiin jo työstämään tulevia työohjeita. Veimme kokoajan tietoa myös kentällä oleville työntekijöille mitoituksen kulusta, tiedon vienti ei tietenkään ole ihan sama kuin olisi ollut mukana mitoituksessa, osittain varmaankin osa koki, että ei saa vaikuttaa asiaan riittävästi. Mitoitus oli haastava kaikin puolin, kun kaikki päässä oleva tieto ja käytännön työt piti muuttaa ajaksi viikkotasolla/päiväkohtaisesti. Työohjeiden tekoon meni arviolta viitenä päivänä n. 3 tuntia (yht. 15 h).

Työohjeita työsti yhdessä vaihdellen esimies ja 1 keittäjä/ravitsemistyöntekijä. Tunteja arviolta 30 tuntia. Tuotoksena oli yhteensä 46 sivua työohjeita. Työmäärämitoituksia oli tekemässä Ari Sillanpää Merenda Team Oy:stä. Hän oli vierailemassa keittiössä 5.5.2014. Työohjeita otettaessa käyttöön, hänen ohjeiden mukaan työntekijöiden pitäisi sisäistää viikossa uudet käytännöt, mutta ei se meidän kohdalla riittänyt.

Ensimmäisen viikon jälkeen tehtiin runsaasti hiomisia työohjeisiin, pitäen kuitenkin mitoitus mielessä. Välillä piti ihan seisahtua ja ottaa aikalisä, eikä vaatia niin pienessä ajassa kaikkia oppimaan. Uskomme kuitenkin asian toimivuuteen jatkossa. Työohjeet on ”ikuisuusprojekti”, missä on aina parantamisen varaa, kun tilanteet muuttuvat. Tarkka mitoitus on hyvä työkalu, kun lisätään tai vähennetään töitä, voidaan kohdistaa vähennys oikeaan kohtaan työohjetta. On erittäin tärkeää poistaa vanhat tiedot keittiöstä ja päivittää uusiin työohjeisiin. On myös muistettava tiedottaa työntekijöitä ja pitämällä heitä ajan tasalla muutoksesta.

Kommentteja ja toteamuksia meidän pisteessä:

- mitoitus ja työohjeet oli rankkaa ja työlästä tehdä, hyvä että ulkopuolinen oli avaamassa silmiä ja kyseenalaistamassa miksi jokin asia todella tehdään niin? - paljon vaikuttaa toteuttamiseen asenne ja sitoutuminen ohjeitten lukemiseen ja oppimiseen -valaiseva, että ei tarvitsekaan kantaa ”taakkaa” yksin -tunnepitoista ottaa jotakin uutta käyttöön sekä positiivisia että negatiivisia tuntemuksia - sijaiset antaneet positiivisia kokemuksia, että helpompi työskennellä työohjeiden avulla

-tasapuolisuus tulee enemmän käyttöön - helpottaa perehdyttämistä -hyvä työkalu kaikkien työn kehittämiseen - todella mielenkiintoinen olla mukana mitoituksessa

keittiötyönjohtaja Kati Tamlander Sahanmäen palvelukeskuksen keittiö, Hyvinkään kaupunki